Disclaimer

arrow-down

“De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op Splendid Sportcentrum.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacystatement.

1. Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Splendid Sportcentrum met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Splendid Sportcentrum niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Splendid Sportcentrum garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van Splendid Sportcentrum via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. Splendid Sportcentrum wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

2. Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Splendid Sportcentrum links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Splendid Sportcentrum worden aanbevolen. Splendid Sportcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Splendid Sportcentrum niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

3. Informatie gebruiken
Splendid Sportcentrum behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Splendid Sportcentrum of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

4. Wijzigingen
Splendid Sportcentrum behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacystatement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

5. Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.”

 

Trainer icons created by Eucalyp – Flaticon

Trainer icons created by justicon – Flaticon

Trainer icons created by Freepik – Flaticon

Team icons created by Freepik – Flaticon

Exercise icons created by ultimatearm – Flaticon

Gym icons created by abdul allib – Flaticon

Gym icons created by Freepik – Flaticon

Gym icons created by Freepik – Flaticon

Free icons created by Freepik – Flaticon

Phone icons created by Smashicons – Flaticon

Walk icons created by Freepik – Flaticon

Discount icons created by Kiranshastry – Flaticon

Trainer icons created by Eucalyp – Flaticon
Trainer icons created by justicon – Flaticon
Trainer icons created by Freepik – Flaticon
Team icons created by Freepik – Flaticon
Exercise icons created by ultimatearm – Flaticon
Gym icons created by abdul allib – Flaticon
Gym icons created by Freepik – Flaticon
Gym icons created by Freepik – Flaticon
Free icons created by Freepik – Flaticon
Phone icons created by Smashicons – Flaticon
Walk icons created by Freepik – Flaticon
Discount icons created by Kiranshastry – Flaticon