Bij Splendid sportcentrum vinden wij het belangrijk dat iedereen op zijn eigen niveau en onder de juiste omstandigheden kan sporten. Om dit na te kunnen streven zijn een aantal huisregels opgesteld die gelden voor zowel de fitness als de verschillende lessen. Wij verwachten van alle leden dat zij deze regels naleven en iedereen op een fijne manier kan sporten.

Algemeen

  • Het gebruik van een handdoek is verplicht
  • Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de zaal
  • Graag gewichten en andere attributen na gebruik weer terug op hun plek te leggen.
  • Als je dan toch bezig bent, laat de apparaten schoon achter voor de volgende persoon.
  • De omgang tussen leden en medewerkers vindt plaats op basis van wederzijds respect.
  • Splendid Sportcentrum is niet verantwoordelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal en/of vernielingen.
  • Draag makkelijk zittende en niet knellende kleding
  • Jassen, tassen en andere spullen laat u in de kleedkamer of de daarvoor bestemde kluisjes.
  • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichaam. Eventuele blessures of andere lichamelijke klachten kun je aangeven bij de betreffende docent.
  • Tijdens de lessen staan de telefoons uit, je bent hier immers voor jezelf.
  • Graag schoongewassen en zonder zweet-, rook- of andere rare luchtjes deel te nemen aan de lessen.

ABONNEMENTEN

-Contributie dient vooruit betaald te worden. Het door u betaalde abonnement is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
-Bij voortijdig opzeggen van het abonnement wordt geen restitutie verleend.
-Bij niet verschijnen gaat de contributie gewoon door. Bij langdurige ziekte c.q. ziekenhuisopname en zwangerschap kan een tijdelijke stop van de contributie ingezet worden (max. 3 maanden en daarna in overleg).

UITSCHRIJVEN

-U kunt uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen per aangetekend schrijven of persoonlijk aan de balie middels een uitschrijfformulier.
-uitschrijven kan voor de 23e van elke maand, houd hierbij rekening met een opzegtermijn van 5 weken.

VAKANTIE’S EN FEESTDAGEN

-Op officiële feestdagen is Splendid gesloten.
-Vanwege vakanties wordt de contributie niet stopgezet

De lessen

 • Het gebruik van een handdoek is verplicht.
 • Buitenschoenen zijn niet toegestaan in de zalen.
 • Het melden van blessures en/of zwangerschap dient voor de les te gebeuren.
 • Volg altijd de instructies van de docent op.
 • Je dient op tijd te zijn voor de les. Een volledige warming-up is belangrijk voor je eigen veiligheid.
 • Het is niet toegestaan de les vroegtijdig te verlaten. Een cooling-down is belangrijk om de les mee af te sluiten en om blessures te voorkomen.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de zalen.
 • Als er minder dan 4 personen aanwezig zijn voor de les, behoudt Splendid zich het recht voor om niet plaats te laten vinden.

Spinning

Aangezien wij maar een beperkt aantal fietsen hebben, zijn we genoodzaakt ons aan het reglement te houden. We hebben 25 plaatsen per les. Ben dus zuinig op uw plaats…..

 • Inschrijven voor een les op een vaste dag en tijd.
 • Afmelden van een spinningles dient via de app en uiterlijk 1 uur voor aanvang gedaan te worden. Op deze manier kan een ander op uw plaats. Bij het 3x niet of niet tijdig afmelden vervalt uw recht op een vaste plaats in die desbetreffende les.
 • Tijdens de les wordt u verzocht om goed passende kleding en schoenen aan te dragen. Ook dient u een handdoek mee te nemen.
 • Maak de fiets droog na de training, ook de vloer onder uw spinningsfiets.

Openingstijden

Maandag:
8:00 – 12:00 en 14:30 – 21.30
Dinsdag:
8:00 – 12:30 en 14:30 – 21.30
Woensdag:
8:00 – 12.00 en 14:30 – 21.30
Donderdag:
8:00 – 12:00 en 14:30 – 21.30
Vrijdag:
8:00 – 12:00 en 15.00 – 20.00
Zaterdag:
9:00 – 13.00
Zondag:
9:00 – 12:00

Contact

Splendid Sportcentrum
Tongelresestraat 275
5642 NA Eindhoven
Tel: 040-2816514
E-mail: info@splendidsportcentrum.nl